home

Stoppen met werken
Soms kunt u in uw pensioenregeling voor eigen rekening bijsparen. Raadpleeg uw pensioenregeling of dit bij u ook kan.

Gouden handdruk
Na een gedwongen ontslag breken vaak onzekere tijden aan. Wilt u weten hoe u er financieel voor staat en wat de toekomst u kan bieden? U kunt u de ontslagvergoeding inzetten om de periode tussen twee banen te overbruggen.
Hebt u het geld niet direct nodig, en wilt u het geld vastzetten voor later? Denk dan aan een lijfrente-uitkeringen vanaf een door u gewenst moment, bijvoorbeeld vanaf uw pensioen.

Levensloopregeling
U kunt ook sparen in een levensloopregeling. U spaart dan uit uw bruto inkomen. Per jaar mag u ten hoogste 12% van uw inkomen opzij zetten in de levensloopregeling. Het tegoed uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om langdurig verlof op te nemen, uw ouderdomspensioen aan te vullen of om eerder te stoppen met werken.

Sparen, beleggen, lijfrente
Daarnaast kunt u geld opzij zetten door te sparen, te beleggen of door vermogen op te bouwen in uw eigen huis en dit later te gebruiken voor uw pensioen. U kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten of geld storten op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening (banksparen). U betaalt dan (uit uw bruto inkomen) een periodieke premie of een koopsom. Van het kapitaal dat u zo op uw pensioendatum bij elkaar gespaard hebt, kunt u een periodieke uitkering kopen: een lijfrente. U kunt zelf  kiezen of de het een tijdelijke of een levenslange uitkering is. U kunt kiezen uit de volgende lijfrenten:

• Oudedagslijfrente
Deze lijfrente is bedoeld als een levenslange ouderdomsvoorziening. De lijfrente kan ingaan wanneer u maar wilt. Als u de premie hebt afgetrokken, mag de uitkering alleen aan u plaatsvinden.

•  Nabestaandenlijfrente
Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De lijfrente kan uitsluitend ingaan na uw dood of na de dood van uw partner. Alleen bij de Anw-gatverzekering hoeft de lijfrente niet meteen na het overlijden in te gaan. De ingangsdatum kan ook opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt).  Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan uw kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun de 30e verjaardag.

• Tijdelijke Oudedagslijfrente
Deze is bedoeld om ervoor te zorgen dat u tijdelijk een hoger inkomen hebt dan uw pensioen. Als u de premie hebt afgetrokken, mag de uitkering alleen aan u plaatsvinden. De uitkeringsduur moet minimaal vijf jaar zijn. De uitkering moet eindigen bij uw dood. De uitkering is aan een maximum gebonden.

(klik hier om nu een afspraak te maken)