home

Vermogensopbouw via sparen
Sparen staat voor zekerheid. U weet op elk moment precies hoeveel u heeft, het ingelegde geld krijgt u altijd* terug, en u weet vooraf dat u altijd rente zult ontvangen. De rente kan wel variëren.
Door de relatief lage rentvergoeding is sparen niet altijd een goede keus. Bijvoorbeeld omdat het kapitaal dat u voor uw wen(en) nodig heeft, niet haalbaar is. Of omdat u een zeer lange looptijd nodig heeft om uw doelen te realiseren. Zaken om goed bij stil te staan.
De spaarrente die u ontvangt kan vast of variabel zijn. Dit is afhankelijk van het spaarproduct en de gekozen looptijd. De fiscus maakt voor de inkomstenbelasting geen onderscheid tussen sparen en beleggen. Spaartegoeden en beleggingen worden in het huidige belastingstelsel hetzelfde behandeld.

De voordelen van vermogen opbouwen via sparen
• Sparen is eenvoudig en transparant.
• Uw inleg is mogelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
• U bent dankzij internetbankieren altijd op de hoogte en u kunt alles online regelen.
Om te bepalen welke vorm(en) van vermogensopbouw het meest geschikt voor u is (zijn), raden wij u aan ons onafhankelijk advies te vragen.

* Als een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000,- (depositogarantiestelsel).

Eigen woning
Huizenkopers moeten vanaf heden hoe langer hoe meer eigen spaargeld inleggen om een huis te kunnen kopen. Wij adviseren u alvast daarvoor een spaarpot voor aan te leggen.

klik hier om een afspraak te maken