home

Wat is pensioen?
Als u stopt met werken en met pensioen gaat, moet u verzekerd zijn van een inkomen. U krijgt een basisuitkering van de overheid op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW). Bij uw werkgever bouwt u hopelijk een aanvullend pensioen op. Ook kunt u zelf een particuliere verzekering afsluiten.
Algemene ouderdomswet (AOW)
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 (67) jaar of ouder zijn.
 
Pensioen via uw werkgever
Uw werkgever is wettelijk niet verplicht om u een pensioenregeling aan te bieden. U kunt er dus niet zonder meer van uitgaan dat u via uw werk aanvullend pensioen opbouwt. Als het bedrijf waar u werkt deel uitmaakt van een bedrijfstak waarvoor een verplichte bedrijfstakpensioenregeling geldt, moet uw werkgever u een pensioenregeling aanbieden. Of u via uw werkgever een pensioen opbouwt en zo ja hoeveel, kunt u het beste zien in uw jaarlijks te ontvangen Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
 
Particuliere verzekeringen
U kunt zelf bij een particuliere verzekeringsmaatschappij een pensioenverzekering afsluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt gaan sparen, beleggen of vermogen opbouwen. Daar zijn ook specifieke regelingen voor. Zie hoofdstuk 'stoppen met werken'.
 
Zelfstandigen
Als zelfstandig ondernemer bouwt u in ieder geval een AOW-pensioen op. Voor een aanvullend pensioen moet u zelf zorgen, bijvoorbeeld via een particuliere verzekering. U kunt ook jaarlijks een percentage van de ondernemingswinst aan de fiscale oudedagsreserve toevoegen. De Belastingdienst houdt daar in de aangifte rekening mee. U krijgt over dat bedrag uitstel van belastingbetaling.
 
Pensioen berekenen
Begin op tijd hiermee. Ga dus tijdig na wat de financiële gevolgen zijn als u met pensioen gaat.
Wij zetten voor graag het één en ander op rij.
Maatwerk dus !
(klik hier om nu een afspraak te maken)