home

DIENSTENWIJZER

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden:
Snel Hypotheken en Taxaties
Hessenweg 3 , 7771 RD Hardenberg

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:
12015816

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
* betaalrekeningen
* consumptief krediet
* elektronisch geld
* hypothecair krediet
* levensverzekeringen

* schadeverzekeringen
* spaarverzekeringen

Klachten
Uiteraard doen wij ons best, u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KIFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen, dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Brochure NVHP
acrobat Download hier de brochure