home

Verzekeringen Dela voor uw nabestaanden
Indien u een woning aankoopt kan het noodzakelijk zijn om u te verzekeren tegen risico's die u zelf (of uw nabestaanden) financieel niet kunt dragen. De meest belangrijke hierin is de overlijdensrisicoverzekering.

De hoogte van de risicoverzekeringen moet naar ons idee aansluiten bij uw eigen wensen en de noodzaak. U heeft wellicht een nabestaandenpensioen, vermogen, mogelijk overwaarde van de eigen woning, lijfrente etc. Het is van belang om goed in beeld te krijgen wat er bij een eventueel overlijden al aan vermogen en uitkeringen aanwezig is. Heeft u bijvoorbeeld nog recht op ANW? Pas als dit helder is, kan worden bepaald hoeveel er verzekerd moet worden tegen overlijden. Wij brengen u dit voor u in kaart.

Laat u zichzelf deskundig adviseren.

Snel weten wat bescherming van uw gezin kost?
Dela voor uw nabestaanden