home

Wat is WIA?
WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het is de opvolger van de WAO.  De WIA is een verzekering voor werknemers. Kunt u door een ziekte of handicap niet meer werken, of veel minder verdienen dan daarvoor? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen. De WIA vervangt een deel van het inkomen dat u door uw ziekte of handicap mist.

De WIA geeft pas een uitkering na 104 weken ziekte, dus na bijna twee jaar. De eerste twee jaar moet uw werkgever uw loon doorbetalen of krijgt u een Ziektewetuitkering.

U krijgt een WIA-uitkering als u door uw ziekte of handicap minstens 35% minder kunt verdienen dan in uw oude baan. We zeggen dan dat u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent.
Verliest u minder dan 35% loon? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. U blijft in dienst van uw werkgever of u krijgt een WW-uitkering.

In de WIA staan twee soorten uitkeringen:
• een uitkering voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken: de IVA-uitkering;
• een uitkering voor mensen die nog wel kunnen werken, nu meteen of in de toekomst: de WGA-uitkering.

(klik hier om nu een afspraak te maken)

De WIA-meter geeft informatie over de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
WIA-meter